Waar heb je recht op?

Wanneer heb je recht op studiefinanciering en studentenreisproduct?

NB: deze regelingen gelden voor de huidige situatie anno juni 2014. Lees de volgende blog over het nieuwe systeem en wat dit voor jou zal betekenen.

Je hebt recht op een studiefinanciering wanneer je een Mbo-opleiding (enkel de Bol variant) volgt of een opleiding aan een erkende hogeschool of universiteit volgt. Hiervoor gelden uiteraard bepaalde voorwaarden. Je studiefinanciering bestaat uit een aantal onderdelen: de basisbeurs, een prestatiebeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct, tegenwoordig is dat de studenten ov-chipkaart). De hoogte van de uitbetaling hangt af van het soort onderwijs dat volgt, maar ook van het feit of je nog thuis woont of niet. DUO, de dienst uitvoering onderwijs, is de instantie waar je je studiefinanciering aanvraagt.

Voorwaarden voor een studiefinanciering

Er gelden voorwaarden voor het verkrijgen van een studiefinanciering, voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs. Zo moeten studenten 18 jaar of ouder zijn, behalve als zij van de HAVO afkomen en dan op 17-jarige leeftijd aan een HBO-studie beginnen. Kijk dus goed of jij recht hebt op studiefinanciering, dit is in de meeste gevallen wel zo.

De onderdelen van een studiefinanciering

Zoals eerder besproken, bestaat je studiefinanciering uit een aantal onderdelen. Deze zijn:

  • De basisbeurs. Iedereen die recht heeft op een studiefinanciering, krijgt deze basisbeurs die onderdeel is van de prestatiebeurs.
  • Prestatiebeurs. De prestatiebeurs is een lening, maar wordt wanneer je je diploma binnen 10 jaar haalt, omgezet in een gift. Deze prestatiebeurs heeft een looptijd van 4 jaar, omdat de meeste studie regulier 4 jaar duren. Sommige studies duren langer en soms kun je dan aanspraak maken op een langere studiefinanciering. Na de periode van 4 jaar kun je nog 3 jaar lang lenen, maar deze lening wordt na het behalen van je diploma niet omgezet in een gift.
  • Aanvullende beurs. Of je recht hebt op een aanvullende beurs, hangt af van het inkomen van je ouders. De eerste 5 maanden van je studie is deze aanvullende beurs een gift. De overige maanden en jaren dat je deze beurs krijgt, gaat deze mee in je prestatiebeurs.
  • Studentenreisproduct. Je hebt tijdens de reguliere 4 jaar van je studie recht op een studentenreisproduct, waarmee je naar keuze doordeweeks of juist in het weekend vrij kunt reizen. Op de overige dagen reis je met 40% korting. Na de periode van 4 jaar heb je 1 uitloopjaar waarin je je studenten ov-chipkaart nog mag gebruiken. Belangrijk is natuurlijk wel dat je dan nog niet je diploma hebt gehaald, want dan vervalt je recht op het studentenreisproduct.

Studielening

Naast je basisbeurs en eventueel aanvullende beurs, kun je ook nog eventueel een lening aanvragen. Hoeveel je mag lenen hangt af van een aantal zaken. Het hangt onder andere af van het feit of je thuis woont of niet en welk schooltype je doet. Je kunt dan zelf bepalen hoeveel van dit vastgestelde bedrag je wilt lenen. Over deze lening wordt rente berekend.

Collegegeldkrediet

Naast de reguliere lening, kun je ook nog een lening aanvragen om het collegegeld mee te betalen. Dit geld krijg je dan per maand samen met je studiefinanciering en is alleen voor studenten aan een hogeschool of een universiteit. Je betaalt rente over deze lening.

Aanvragen van een studiefinanciering

Zoals eerder beschreven, is de DUO de instantie waar je je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvraagt. Net zoals bij veel andere overheidsdiensten, heb je hiervoor een DigiD voor nodig, met sms-functie. Belangrijk is vooral dat je je studiefinanciering op tijd aanvraagt. Dat moet je ten minste 3 maanden van te voren doen, zodat je op tijd je geld ontvangt wanneer je met je studie begint.

Controle op uitwonendenbeurs

Wanneer je niet meer thuis bij je ouders woont, heb je recht op meer studiefinanciering om bijvoorbeeld zaken zoals je huur deels van te kunnen betalen. Hiermee wordt nogal eens gefraudeerd en daarom controleert DUO regelmatig onaangekondigd of jij wel echt recht zou hebben op je uitwonendenbeurs. Je riskeert dan ook een hoge boete wanneer je ten onrecht een uitwonendenbeurs ontvangt.

Nieuwe plannen voor de studiefinanciering

Recent, namelijk op 28 mei 2014, is een akkoord bereik voor het hervormen van de studiefinanciering. Dit gaat inhouden dat studenten vanaf 1 september 2015 geen basisbeurs maar een studievoorschot zullen gaan ontvangen. Dit houdt in dat je dan een lening, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs krijgt, waarvoor dezelfde voorwaarden blijven bestaan als nu. Deze plannen moeten nog verder worden uitgewerkt door de eerste en de tweede kamer, maar ter informatie zal er in ieder geval alvast aandacht aan worden besteed in een volgende blog.

Leave a Reply